Kurucumuz

Kurucumuz
Kurumsal

Kurucumuz

Prof. Dr.Fahri Atabey

 

İstanbul’da Kadıköy’de doğdu.

Babası Orman başmüdürlerinden Ziya Bey’dir.

İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi (1937 .

Nisaiye mütehassısı oldu (1943).

Ankara Mevki Hastanesi Nisaîye Klinik Şefliği, İzmir Askeri Hastanesi Nisaîye Mütehassıslığı yaptı (1944-1946).

Askeri görevden ayrılarak bilgi ve görgüsünü arttırmak için İngiltere’ye gitti (1947). Orada çeşitli kliniklerde çalıştıktan sonra yurda döndü (1950).

Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Kadın Doğum Kliniğinde görev aldı.

Doçent oldu (1951). 1952’de Zeynep Kamil Hastanesine (Kuruluşu 1860) Baş kekim ve Klinik Şefi tayin edildi.

Buradaki yoğun çalışması, uzman kadroların yetişmesine, hastanenin gelişmesin ve ününün İstanbul sınırlarını aşmasına yol açtı.

1968’e kadar süren (17 yıl başhekimliği sırasında hastanede 65 bin çocuk dünyaya geldi ve yarım milyona yakın İstanbullu tedavi oldu.

Bu esnada hekimlik görevinin yanısıra çeşitli sosyal ve şehircilik çalışmalarını da yürüttü.

Meslekî yayınları destekledi.

Zeynep Kâmil Ana ve Çocuk Sağlığını Koruma Derneği’ni kurdu ve yıllarca başkanlığını yaptı.

Ayrıca dört yıl süreyle Türkiye Jinekoloji Cemiyeti Başkanlığında bulunda 7 Mayıs 1960 ihtilâlinden sonra bir süre hastanedeki görevinden ayrıldı.

Eski dönemin Başbakanı Adının Menderes ile ilgili bir dâvâ dolayısıyla Yassıada’ya sevkedilerek yargılandı ve beraat etti.

Üçüncü Koalisyon hükümeti zamanında yeniden Zeynep Kâmil Hastanesi Başhekimliğine ve Klinik Şefliğine getirildi.

1968 yılında AP’nin İstanbul Belediye Başkanlığı aday yoklamasına katılmak için görevinden istifa etti. 2 Haziran 1968 mahalli seçimlerinde İstanbul’un 66.Belediye Başkanı seçildi.

Atabey bu görevinde 10 Arahk 1973 seçimlerine kadar kıldı.

Bu süre içinde onun başkanlığında İstanbul Belediyesince yapılan işlerden belli başlıları şunlardır: Alt yapı tesisleri (genelde), Aksaray alt-üst geçidi, Azapkapı geçidi, Galata Kulesi’nin restore edilerek turizme açılması, Tanzimat Müzesi’nin yeniden açılışı, Beyazıd Tüneli, eşitli sosyal konutlar, turistik tesisler, Boğaz Köprüsü’nün inşaatma törenle başlanılması (20 Şubat 1970), çevre yolu inşaatının sürdürülmesi, çeşitli otobüs terminalleri, Harem Otogarı tesisleri.

Çeşitli önemli alanların (Eyüp gibi) tanzimi ve diğer belediye hizmetleri.

Atabey’in Belediye Başkanlığı sırasında cereyan eden en talihsiz olay, inşaatı 20 yılda bitirilen Kültür Sarayı binasının bir gece içinde yanıp kül olmasıydı (27 Kasım 1970).

2 Ağustos 1994’de vefat etti.